مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام 1394

مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام 1394
مجموعه فرهنگی یاران خورشید
گزارش تصویری:


گزارش صوتی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your Comment: