مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام 1398

مراسم عزاداری دهه اول محرم الحرام 1398
مجموعه فرهنگی یاران خورشید

گزارش تصویری:

گزارش صوتی:

Your Comment: