ایستگاه صلواتی شهادت امام صادق(ع)

برپایی ایستگاه صلواتی شهادت امام صادق(ع)
تشییع شهدای غواص
مجموعه فرهنگی یاران خورشید

گزارش تصویری:

Your Comment: