نمایش آئینی وصل یار

یک مشک از قبیله ی ما یک عمو گرفت

اجرای نمایش آئینی وصل یار

اجرای نمایش آئینی وصل یار
جمعه هفتم شهریور ماه،از ساعت 21
چهارراه پروین،مسجد النبی(صلی الله علیه و آله)
مجموعه فرهنگی یاران خورشید
به دلیل محدود بودن فضا و زمان جلسه رأس ساعت ذکر شده حضور بهم رسانید

Your Comment: