شب دوم محرم الحرام 1399

عزاداری شب دوم محرم الحرام 1399

مجموعه فرهنگی یاران خورشید

گزارش صوتی:

سخنرانی|شیخ محسن کریمی

.

مناجات|کربلایی محمد رضا قنبری

.

روضه|کربلایی محمد رضا قنبری

.

زمینه|اشکامو ببین|کربلایی محمد رضا قنبری

.

شور|چه خوبه همین تقدیر|کربلایی محمد رضا قنبری

.

شور|ای که مرا خوانده ای|کربلایی محمد رضا قنبری

.

.

.

گزارش تصویری:

Your Comment: