شب چهارم محرم الحرام 1399

عزاداری شب چهارم محرم الحرام 1399

مجموعه فرهنگی یاران خورشید

گزارش صوتی:

سخنرانی|شیخ محسن کریمی
مناجات خوانی|کربلایی محمد رضا قنبری
روضه|کربلایی محمد رضا قنبری
روضه|کربلایی محمد رضا قنبری
زمینه|باز باران بی بهانه|کربلایی محمد رضا قنبری
تک|اگر از تنم جدا کنی سرم|کربلایی محمد رضا قنبری
مناجات پایانی|ای که مرا خوانده ای|کربلایی محمد رضا قنبری

گزارش تصویری:

Your Comment: