شب هشتم محرم الحرام 1399

عزاداری شب هشتم محرم الحرام 1399

مجموعه فرهنگی یاران خورشید

گزارش صوتی:

مناجات|کربلایی حامد عطریان

.
روضه|کربلایی حامد عطریان

.
زمینه|رفتند یاران داد از غم تنهایی|کربلایی حامد عطریان

.
شور ترکیبی|اومدم به نام شم |کربلایی حامد عطریان

.
شور|من اسمه دوا شد|کربلایی محمد رضا قنبری

.
مناجات پایانی|آمدم که گریه کنم|کربلایی محمد رضا قنبری

.

گزارش تصویری:

Your Comment: