مسابقه ی خاطره نویسی اربعین حسینی1442

نفرات برگزیده ی مسابقه خاطره نویسی اربعین
مجموعه فرهنگی یاران خورشید/هیئت آیه

عرفان حیدری
……………………….
محمد سعیدی
……………………….
محمد مختاری

برای مشاهده ی خاطرات روی اسامی کلیک نمائید

Your Comment: