هیئت هفتگی آیه/چهارشنبه 8 دیماه

#گزارش_تصویری
هیئت هفتگی آیه/پچهارشنبه 8 دی‌ماه
🕌 همراه با مطالعه ای بر زندگانی حاج قاسم سلیمانی

Your Comment: