سلسله جلسات خانواده مهدوی

💢سلسله جلسات خانواده مهدوی
با موضوع مدیریت چالش های تحصیلی
با حضور استاد نقیه ( استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان )
چهارشنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۰
مجموعه فرهنگی تربیتی یاران خورشید

Your Comment: