کارگاه آموزشی ثانیه ها

🔻گزارش تصویری
#هیئت_هفتگی_آیه
🕠کارگاه آموزشی ثانیه ها
♦️با حضور استاد فتورچیان
(کارشناس و مشاور امور تحصیلی)
📅پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه

Your Comment: