اردوی شرایط سخت فرمانده

📸گزارش تصویری
🔥اردوی شرایط سخت “فرمانده”🪖
🗓️ تیرماه ۱۴۰۱
✨مجموعه فرهنگی یاران خورشید✨

Your Comment: