هاویه

چرا هـــاویة؟!
هاوِیة از نام‌های جهنم که در قرآن آمده و بنابر نقلی دیگر،
مکانِ منکرانِ ولایت امام‌علــی(علیه‌السلام) است.

برای دانلود برروی قسمت مورد نظر کلیک نمائید:

پردهٔ نخست | حواشی جنگ جمل

پردهٔ دوم | قرآن در برابر قرآن

پرده سوم | سرچشمه خوارج

پرده چهارم | نبردیک روزه

Your Comment: