اردوی مطالعاتی آخرین لحظات

📸#گزارش_تصویری
👈اردوی مطالعاتی آخرین لحظات
📆22اردیبهشت ماه 1402
🏠دبیرستان شهید مفتح

Your Comment: