12

اسفند

جلسه گروهی شهید بهشتی

گزارش تصویری جلسه گروهی
ویژه کارگروه تخصصی شهید دکتر بهشتی
مصادف با سالگرد شهادت حاج حسین خزاری
با روایت گری راوی دفاع مقدس حاج اصغر احمدی
جمعه ۶ اسفند ماه 1400


[…]