24

اردیبهشت

کارگاه آموزشی ثانیه ها

🔻گزارش تصویری
#هیئت_هفتگی_آیه
🕠کارگاه آموزشی ثانیه ها
♦️با حضور استاد فتورچیان
(کارشناس و مشاور امور تحصیلی)
📅پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه
[…]

24

دی

سلسله جلسات خانواده مهدوی

💢سلسله جلسات خانواده مهدوی
با موضوع مدیریت چالش های تحصیلی
با حضور استاد نقیه ( استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان )
چهارشنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۰
مجموعه فرهنگی تربیتی یاران خورشید
[…]