جلسه دفاعیه گروه های طرح پژوهشی آیه ها

📸#گزارش_تصویری
👈جلسه دفاعیه گروه های طرح پژوهشی آیه ها
📆26اردیبهشت ماه 1402

Your Comment: